Gå till innehåll

Tekniska upplysningar

Sättningsförfarande:Macintosh
Program:Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Tryckförfarande:Rulloffset
Tryckeri:Pressgrannar
Tidningsformat:Tabloid
Antal spalter:6
Spaltbredd:1-sp 38 mm
2-sp 80 mm
3-sp 122 mm
4-sp 164 mm
5-sp 206 mm
6-sp 248 mm
Spalthöjd:20, 43, 65, 88, 110, 133, 155, 178, 200, 223, 245, 268 och 360
Papperstyp:HP 68, 72 g. Miljövänligt papper
Rastertäthet:85 linjer/tum
Annonsens placering:Tidningen förbehåller sig rätten att placera annonser som den finner lämpligt.
Material:Vi tar emot pappersoriginal eller digitalt material via e-post: info@oskarshamnsannonsblad.se
Materialkrav:Naturligtvis så hjälper vi dig att framställa annonsen, det ingår i priset. Men om du producerar annonsen själv, finns det en del saker att tänka på:
För bästa resultat, en tryckbar fil, vilket innebär följande:
Färgbilder måste vara i CMYK med en upplösning på 200 dpi.
ICC-profil och PDF-inställningar hittar du här.
Annonsen ska vara producerad i exakt samma storlek som den verkliga ytan.
Alla färger som ingår i annonsen ska skapas för fyrfärgsseparerad CMYK-utskrift.
Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.
Har du några frågor, kontakta oss.
Bokning:Bokningar tas emot på telefon eller e-post (se nedan).

Allmänna upplysningar

Utgivning/perioditet:En gång i månaden, se utgivningsplan
Upplaga:Cirka 25 000 exemplar
Utgivningsområde:Hushåll och företag i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner
Distribution:Posten
Reklamationer:Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom tre dagar, mot fakturor inom åtta dagar.
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden. För skada, felaktigt eller uteblivet införande ansvaras ej.
Annonsgranskning:Oskarshamns Annonsblad förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.
Telefon:0491-134 20
E-post:info@oskarshamnsannonsblad.se
Besöksdress:Oskarshamns Annonsblad
Hantverksgatan 33B
572 57 Oskarshamn
Postadress:Oskarshamns Annonsblad
Verkstadsgatan 20
572 35 Oskarshamn
Postgiro:76 38 05-9
Bankgiro:5687-2518
Organisationsnummer:556603-4400
Grundad år:1990
Ansvarig utgivare:Fredrik Nilarp